DESIGNADE OCH HANDGJORDA  PRODUKTER

Vi drivs av att göra förändringar i samhället och stödja småskalig produktioner med genuina handverks produkter med respekt för natur, människor samt traditioner.

Våra mål är att stödja kvinnorna genom DESIGN och kvalitetsutbildning, rän-tefria lån, exportadministration och regelbundna beställningar.

Vi är övertygade om att affärsmässiga metoder är nödvändiga för att nå sociala förbättring, Hjälp till självhjälp.

Tack för ditt stöd!