• 18 November öppnade vi våra lokal 3003
  • Öppet tid kl:11:00 – 18:00, Linnégatan 26, 413 04 Göteborg
  • Välkomna
  • Ring: 0761676790

           Återförsäljare 

  • Göteborg, Botaniska trädgård
  • Spain – Coruna, Joyshop
  • Lund, Tant Hulda
  • Göteborg, Koll AB
  • Värmland, Mimmi